ประวัติการเป็นวิทยากร อภิศิลป์ ตรุงกานนท์

  • เป็นวิทยากรบรรยายให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 200 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2543
  • บรรยายเรื่อง eBay ครั้งแรกในปี 2548 ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีใครเขียนหนังสืออีเบย์ภาษาไทยออกมาขาย
  • บรรยายเรื่อง Social Media Marketing ครั้งแรกในปี 2551 ตั้งแต่ยุคที่คนไทยยังเล่น Hi5 และยังไม่รู้จัก Facebook
  • บรรยายเรื่อง Online Reputation Management ครั้งแรกในปี 2553 ตั้งแต่ยุคที่หลายๆ แบรนด์ยังไม่มี Facebook Page
  • การบรรยายที่มีคนฟังต่อหน้ามากที่สุดคือการบรรยายเรื่อง eBay ในปี 2552 งานจัดที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี มีคนฟังมากกว่า 1,000 คน เก้าอี้ถูกเสริมจนถึงหลังห้อง
  • แต่การบรรยายที่มีคนฟังมากที่สุดจริงๆ อาจจะเป็นการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียมในปี 2555 เพราะมีคนในต่างจังหวัดดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทั่วประเทศ ตอนนั้นยืนพูดอยู่หน้ากล้องในสตูดิโอโดยมีทีมงานฟังเพียง 3 คน
  • การบรรยายที่ภูมิใจที่สุดเกิดขึ้นในปี 2552 เพราะได้ใช้ความรู้ด้านการทำเว็บของตัวเองไปสอนให้นักศึกษาที่เป็นผู้พิการทางสายตาได้ลองเขียนเว็บออกมาจริงๆ ทำให้ได้รู้ว่าคนตาบอดมีความสามารถมากกว่าที่คิด ขาดแต่เพียงโอกาสในการเรียนรู้