เวียดนามน่ากลัวแค่ไหน ลองดู Asia Internet Usage Stats สิ

ในเว็บไซต์ Asia Internet Usage Stats and Population Statistics ได้ทำการสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชีย ผลออกมาว่าคนฮ่องกงมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศสูงถึง 68.2% รองมาคือญี่ปุ่น 67.1% เกาหลีใต้ 66.5% สิงคโปร์ 66.3% และไต้หวัน 63.0%

แต่ที่น่าสนใจก็คือเวียดนามมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 17.5% ของประชากรทั้งประเทศ โดยในปี 2000 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 200,000 คน แต่ในปี 2007 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 14,913,652 คน หรือเติบโต 7,356.8%

ขณะที่ไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 12.5% โดยในปี 2000 มีจำนวนผู้ใช้ 2,300,000 คน และในปี 2007 มีผู้ใช้ 8,420,000 เติบโต 266.1%

เกิดอะไรขึ้นครับ? ทำไมจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของเวียดนามถึงได้แซงหน้าประเทศไทยไปได้ขนาดนี้?

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •