Google Thailand Celebrity เมื่อ Google ตัดคำภาษาไทยได้ เรามาลองเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่า

ก่อนหน้านี้ที่ Google ยังตัดคำภาษาไทยไม่ได้ ถ้าเราค้นคำว่า “รถยนต์” เราจะไม่พบเว็บที่มีประโยคว่า “รถยนต์สีดำ” แต่จะพบเว็บที่มีประโยคว่า “รถยนต์ สีดำ” สองเว็บนี้ต่างกันนิดเดียวคือเว็บแรกเขียนติดกัน แต่เว็บที่สองเขียนโดยมีเว้นวรรคระหว่างคำว่ารถยนต์กับสีดำ ซึ่ง Google เคยมองว่าเว็บแรกไม่มีรถยนต์ แต่เว็บหลังมีรถยนต์


เหตุการณ์ในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะค้นคำว่า “รถยนต์” หรือ “รถยนต์ สีดำ” คุณจะเจอทั้ง “รถยนต์สีดำ” และ “รถยนต์ สีดำ”

ผมเป็นคนที่ชอบใช้ Google ค้นหาชื่อนามสกุลของเพื่อนผมมาก (นิสัยไม่ดีครับ ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่น) ซึ่งสมัยก่อนมักจะค้นไม่ค่อยพบเท่าไรนัก ก็เพราะเว็บส่วนใหญ่จะเขียนคำนำหน้าชื่อติดกับชื่อเลย เช่น “นางสาวสมหญิง” “นางสมหญิง” “คุณสมหญิง” ซึ่งถ้าผมค้นแค่ “สมหญิง” เฉยๆ ผมจะไม่เจอเว็บเหล่านี้

แต่พอ Google ตัดคำภาษาไทยได้ ผมก็เริ่มสนุกกับการใช้งาน Google มากขึ้นครับ

ก็เลยลองเล่นอะไรสนุกๆ ดู ด้วยการนำชื่อนามสกุลของบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยจากแวดวงต่างๆ มาค้นใน Google เพื่อดูว่ามีเว็บไซต์ที่มีชื่อของบุคคลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน เรียกว่าวัดกันไปเลยว่าใครคือ Google Thailand Celebrity บ้าง

วิธีที่ผมค้นหา ผมจะระบุคำค้นในรูปแบบ “ชื่อ นามสกุล” โดยมีเครื่องหมายคำพูดเปิดและปิดด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นชื่อและนามสกุลของคนคนเดียวกัน ไม่งั้น Google อาจจะไปเอาชื่อของคนนึงมากับนามสกุลของอีกคนมา และผมจะไม่ระบุคำนำหน้าชื่อ ยศ หรือตำแหน่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็น นาย พลตำรวจเอก คุณหญิง หรือหม่อมหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ค้นเจอผลลัพธ์ที่แท้จริงครับ

ช่วงเวลาที่ผมเก็บข้อมูลเหล่านี้ คือวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550 เวลา 06.00 น. ครับ

แวดวงการเมือง

 1. ทักษิณ ชินวัตร 842,000 ผลลัพธ์
 2. สุรยุทธ์ จุลานนท์ 285,000 ผลลัพธ์
 3. สนธิ ลิ้มทองกุล 201,000 ผลลัพธ์
 4. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 179,000 ผลลัพธ์
 5. สนธิ บุญยรัตกลิน 157,000 ผลลัพธ์
 6. จาตุรนต์ ฉายแสง 151,000 ผลลัพธ์
 7. อภิรักษ์ โกษะโยธิน 146,000 ผลลัพธ์
 8. ชวน หลีกภัย 121,000 ผลลัพธ์
 9. วิษณุ เครืองาม 96,200 ผลลัพธ์
 10. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 87,800 ผลลัพธ์
 11. กรณ์ จาติกวณิช 78,700 ผลลัพธ์
 12. สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 67,100 ผลลัพธ์
 13. บรรหาร ศิลปอาชา 65,900 ผลลัพธ์
 14. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 63,100 ผลลัพธ์
 15. สมศักดิ์ เทพสุทิน 57,100 ผลลัพธ์
 16. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 53,600 ผลลัพธ์
 17. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 53,800 ผลลัพธ์
 18. จำลอง ศรีเมือง 48,700 ผลลัพธ์
 19. เนวิน ชิดชอบ 44,800 ผลลัพธ์
 20. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 42,100 ผลลัพธ์
 21. สมัคร สุนทรเวช 37,800 ผลลัพธ์
 22. โภคิน พลกุล 37,200 ผลลัพธ์
 23. เสนาะ เทียนทอง 35,500 ผลลัพธ์
 24. ยงยุทธ ติยะไพรัช 34,900 ผลลัพธ์
 25. สุริยะใส กตะศิลา 33,400 ผลลัพธ์
 26. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 33,300 ผลลัพธ์
 27. แก้วสรร อติโพธิ 31,200 ผลลัพธ์
 28. สุเทพ เทือกสุบรรณ 31,100 ผลลัพธ์
 29. จารุวรรณ เมณฑกา 29,600 ผลลัพธ์
 30. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 28,600 ผลลัพธ์
 31. องอาจ คล้ามไพบูลย์ 27,700 ผลลัพธ์
 32. สุรนันทน์ เวชชาชีวะ 27,200 ผลลัพธ์
 33. ปวีณา หงสกุล 23,800 ผลลัพธ์
 34. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 22,300 ผลลัพธ์
 35. อลงกรณ์ พลบุตร 22,300 ผลลัพธ์
 36. สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 22,100 ผลลัพธ์
 37. จักรภพ เพ็ญแข 22,000 ผลลัพธ์
 38. สนั่น ขจรประศาสน์ 21,900 ผลลัพธ์
 39. วันมูหะมัดนอร์ มะทา 21,300 ผลลัพธ์
 40. วีระ มุสิกพงศ์ 20,400 ผลลัพธ์
 41. บัญญัติ บรรทัดฐาน 16,700 ผลลัพธ์
 42. ศิธา ทิวารี 16,500 ผลลัพธ์
 43. จตุพร พรหมพันธุ์ 15,200 ผลลัพธ์
 44. เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 11,300 ผลลัพธ์
 45. อรรคพล สรสุชาติ 10,700 ผลลัพธ์
 46. เฉลิม อยู่บำรุง 10,300 ผลลัพธ์
 47. ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 730 ผลลัพธ์

หมายเหตุ อันดับไม่ได้บ่งบอกถึงความนิยมที่ประชาชนมีต่อบุคคลนั้นๆ แต่เป็นเพียงจำนวนเว็บเพจที่มีชื่อและนามสกุลของบุคคลนั้นๆ อยู่ และถูกทำดัชนีโดย Google

แวดวงธุรกิจ

 1. สุวรรณ วลัยเสถียร 96,000 ผลลัพธ์
 2. บุญคลี ปลั่งศิริ 87,000 ผลลัพธ์
 3. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 85,100 ผลลัพธ์
 4. เจริญ สิริวัฒนภักดี 85,000 ผลลัพธ์
 5. ปัญญา นิรันดร์กุล 82,600 ผลลัพธ์
 6. โอฬาร ไชยประวัติ 82,500 ผลลัพธ์
 7. ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 82,300 ผลลัพธ์
 8. ศุภชัย เจียรวนนท์ 81,800 ผลลัพธ์
 9. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 81,300 ผลลัพธ์
 10. ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 81,300 ผลลัพธ์
 11. อนันต์ อัศวโภคิน 81,200 ผลลัพธ์
 12. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 80,700 ผลลัพธ์
 13. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ 79,600 ผลลัพธ์
 14. ธนินท์ เจียรวนนท์ 79,600 ผลลัพธ์
 15. วิโรจน์ นวลแข 79,000 ผลลัพธ์
 16. บัณฑูร ล่ำซำ 78,600 ผลลัพธ์
 17. ชฎา วัฒนศิริธรรม 78,500 ผลลัพธ์
 18. สุรางค์ เปรมปรีดิ์ 78,300 ผลลัพธ์
 19. ตัน ภาสกรนที 77,900 ผลลัพธ์
 20. กนก อภิรดี 77,500 ผลลัพธ์
 21. ชาลอต โทณวณิก 77,500 ผลลัพธ์
 22. บุญชัย เบญจรงคกุล 77,300 ผลลัพธ์
 23. ประวิทย์ มาลีนนท์ 76,800 ผลลัพธ์
 24. ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 75,800 ผลลัพธ์
 25. พาที สารสิน 73,700 ผลลัพธ์
 26. ศุภลักษณ์ อัมพุช 73,100 ผลลัพธ์
 27. โชค บูลกุล 72,900 ผลลัพธ์
 28. สมชาย ชีวสุทธานนท์ 72,900 ผลลัพธ์
 29. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 72,400 ผลลัพธ์
 30. สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล 72,000 ผลลัพธ์
 31. เสริมสิน สมะลาภา 71,700 ผลลัพธ์
 32. สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 71,400 ผลลัพธ์
 33. ชฎาทิพ จูตระกูล 70,900 ผลลัพธ์
 34. เดช บุลสุข 70,900 ผลลัพธ์
 35. เฉลิม อยู่วิทยา 68,600 ผลลัพธ์

แวดวงสื่อสารมวลชน

 1. สุทธิชัย หยุ่น 159,000 ผลลัพธ์
 2. สรยุทธ สุทัศนะจินดา 87,100 ผลลัพธ์
 3. เทพชัย หย่อง 21,400 ผลลัพธ์
 4. สโรชา พรอุดมศักดิ์ 20,800 ผลลัพธ์
 5. พัชรศรี เบญจมาศ 14,300 ผลลัพธ์
 6. มีสุข แจ้งมีสุข 10,200 ผลลัพธ์
 7. ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 6,390 ผลลัพธ์
 8. กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ 2,380 ผลลัพธ์
 9. พิษณุ นิลกลัด 2,200 ผลลัพธ์
 10. กฤษณะ ไชยรัตน์ 1,740 ผลลัพธ์
 11. มัลลิกา บุญมีตระกูล 1,080 ผลลัพธ์
 12. กนก รัตน์วงศ์สกุล 865 ผลลัพธ์
 13. ธีระ ธัญไพบูลย์ 858 ผลลัพธ์
 14. วันชัย สอนศิริ 825 ผลลัพธ์
 15. กิตติ สิงหาปัด 716 ผลลัพธ์
 16. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง 709 ผลลัพธ์
 17. นารากร ติยายน 699 ผลลัพธ์
 18. อรปรียา หุ่นศาสตร์ 651 ผลลัพธ์
 19. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล 641 ผลลัพธ์
 20. กฤติกา ศักดิ์มณี 616 ผลลัพธ์
 21. พิมลวรรณ ศุภยางค์ 570 ผลลัพธ์
 22. เอกราช เก่งทุกทาง 561 ผลลัพธ์
 23. ประวีณมัย บ่ายคล้อย 510 ผลลัพธ์
 24. ศศินา วิมุตตานนท์ 461 ผลลัพธ์
 25. วีณารัตน์ เลาหภคกุล 344 ผลลัพธ์

แวดวงไอที

 1. วันฉัตร ผดุงรัตน์ 71,700 ผลลัพธ์
 2. ยืน ภู่วรวรรณ 16,100 ผลลัพธ์
 3. ชีพธรรม คำวิเศษณ์ 11,800 ผลลัพธ์
 4. ปรเมศวร์ มินศิริ 9,860 ผลลัพธ์
 5. ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ 2,800 ผลลัพธ์
 6. พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ 935 ผลลัพธ์
 7. พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 861 ผลลัพธ์
 8. ภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ 791 ผลลัพธ์
 9. ต่อบุญ พ่วงมหา 386 ผลลัพธ์
 10. อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ 289 ผลลัพธ์

ชื่อสุดท้ายนี่สะเหร่อจริงๆ

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •