งานเสวนา “คลังความรู้ออนไลน์: คลังปัญญาไทย” จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา “คลังความรู้ออนไลน์: คลังปัญญาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 รวมทั้งพบปะพูดคุยกับเว็บมาสเตอร์ชื่อดังของวงการเว็บในเมืองไทย พร้อมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ในวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก (เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.)พิเศษ!!! สำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บและมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จะได้รับ คู่มือการออกแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 1 เล่ม (รับได้หน้างาน)

คณะผู้จัดงาน
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 12.00 – 17.00 น.
สถานที่ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3

ค่าใช้จ่าย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
1. หนังสือรวบรวมความรู้ “คลังปัญญาไทย”
2. CD ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กำหนดการเสวนาเรื่อง “คลังความรู้ออนไลน์: คลังปัญญาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550

เวลา รายละเอียด
12.00 – 13.00 ลงทะเบียน, รับสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
13.00 – 13.05 กล่าวต้อนรับสมาชิก
โดย คุณสุวิชชา จันทร, เลขาธิการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
13.05 – 13.20 แนะนำโครงการทำดีเพื่อพ่อ
โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
13.20 – 14.20 เสวนาเรื่อง “คลังความรู้ออนไลน์: คลังปัญญาไทย”
โดย
1. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์, ราชบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์
2. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน, ผบ.สำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3. คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์, เจ้าของเว็บไซต์ Pantip.com
4. คุณปรเมศวร์ มินศิริ, นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ดำเนินรายการโดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์
14.20 – 14.50 เสวนาเรื่อง “สิ่งที่เว็บมาสเตอร์ควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”
โดย
1. คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ, อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
2. คุณพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิชย์, รองเลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
+ การแถลงผลงานประจำปี
+ การชี้แจงงบการเงิน
+ การเลือกตั้ง1. การชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง
2. การเลือกคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
3. การเลือกจำนวนคณะกรรมการ
4. การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
5. การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
6. การสรรหากรรมการสมาคมที่มาจากการแต่งตั้ง
7. การกล่าวต้อนรับจากนายกสมาคมฯ
โดย คณะกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.webmaster.or.th/thai/register/

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •