เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หนังสือ Google Maps มหัศจรรย์แผนที่ออนไลน์

ควรทดลองทำด้วยตัวเองก่อนที่จะดูเฉลยนะครับ

บทที่ 2

 1. ดูแผนที่
 2. ดูแผนที่
 3. ดูแผนที่
 4. ดูแผนที่
 5. ดูแผนที่
 6. ดูแผนที่

บทที่ 3

 1. ดูแผนที่
 2. ดูแผนที่
 3. ดูแผนที่ไป Jalan Tambun ดูแผนที่ไป Jalan Gua Musang
 4. ดูแผนที่
 5. ดูแผนที่
 6. ดูแผนที่

บทที่ 4

ดูเฉลยในหนังสือ

บทที่ 5

 1. ดูแผนที่
 2. ปั๊มสาขาที่ 1 ปั๊มสาขาที่ 2 ปั๊มสาขาที่ 3 ปั๊มสาขาที่ 4 ปั๊มสาขาที่ 5
 3. ดูแผนที่

บทที่ 6

 1. ดูแผนที่
ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •