Archive | January, 2008

การกำหนดโครงสร้างหน้าเว็บโดยใช้แท็กของ HTML 5

HTML 5 มีไว้เพื่อใคร?

ช่วงนี้มีข่าวเรื่อง HTML 5 ออกมาให้นักพัฒนาเว็บได้ติดตามกัน มีแท็กใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายแท็ก จนหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าแท็กพวกนี้มันจะมีไปทำไมเนี่ย? จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติเลยครับ (more…)

Continue Reading
ผู้บรรยายทั้งสามในหัวข้อ AV Development Life Cycle

Barcamp Bangkok งานสัมมนา 2.0 และการบรรยายแบบ 2.0

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551 ผมมีโอกาสไปร่วมงาน Barcamp Bangkok ที่จัดโดย geek และมี geek มากกว่า 160 คนเข้าร่วมงาน บางคนเรียกงานนี้ว่า Conference 2.0 และหลายคนก็เรียกมันว่า Un-conference ซึ่งแปลเป็นไทยว่างานสัมมนานอกกรอบ (แต่ผมเรียกว่า “อสัมมนา”) (more…)

Continue Reading
GnuCash

วิวัฒนาการของการทำบัญชีครัวเรือน มาใช้ GnuCash กันเถอะ

ผมเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองตั้งแต่ ป.6 เนื่องจากตอนนั้นพ่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกมาไว้ที่บ้าน และผมก็กำลังหัดใช้โปรแกรม Lotus 123 อยู่ เลยตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าจะจดบันทึกรายรับรายจ่ายไว้ทุกวัน กลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนทุกวัน ผมก็จะนั่งหน้าคอม นึกว่าวันนี้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าอะไรไปบ้าง แล้วก็พิมพ์ลงโปรแกรมไว้ พอครบเดือนก็ลองพล็อตกราฟดู ครบปีก็สรุปยอดทั้งหมด (more…)

Continue Reading
Ecosystem ของอุตสาหกรรมเพลง

ผลกระทบของเพลงดิจิตอลต่ออุตสาหกรรมเพลงในปี 2001 ตอนที่ 2

จากเนื้อหาในตอนที่แล้วที่ได้รู้จักกับอุตสาหกรรมเพลงและวิกฤตการณ์ MP3 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรง ในตอนนี้จะวิเคราะห์ต่อว่าค่ายเพลงต่างๆ จะต้องรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไร (more…)

Continue Reading
สถิติยอดขายซีดีเมื่อเทียบกับสื่อบรรจุข้อมูลแบบอื่นๆ

ผลกระทบของเพลงดิจิตอลต่ออุตสาหกรรมเพลงในปี 2001 ตอนที่ 1

อุตสาหกรรมเพลงในระดับโลกมีฐานะมั่นคงมาอย่างยาวนาน มีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่แข่งขันกันในอุตสาหกรรมเพียง 5 ราย ได้แก่ Warner Music Group, BMG Entertainment, Sony Music Entertainment, Universal Music Group และ EMI ในปี 2003 ยอดขายเพลงทั่วโลกมีมูลค่า 37,000 ล้านเหรียญ โดย 5 ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มียอดขายรวมกันสูงถึง 80% ของยอดขายเพลงทั่วโลก ทั้ง 5 ค่ายเพลงสามารถควบคุม Value Chain ของอุตสาหกรรมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานเพลง การผลิตแผ่นซีดี ไปจนถึงการจัดจำหน่ายในขั้นสุดท้ายก่อนถึงมือผู้บริโภค (more…)

Continue Reading