โครงการสัมมนา ขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ eBay

ผู้รับผิดชอบ ม.ศรีปทุม และ บ.ไทยเวนเจอร์ดอทคอม จำกัดวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ม.ศรีปทุม

ลงทะเบียนตอบรับผ่านอีเมล์ : [email protected]

หลักการและเหตุผล

eBay เป็นเว็บไซต์ตลาดออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก มีสมาชิกมากกว่า 250 ล้านคนทั่วโลกมาทำการซื้อและขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ และผู้ขายสินค้าของอีเบย์ที่มาจากประเทศไทยนั้นขายสินค้าเก่งติดอันดับโลก ปัจจุบันมีสินค้าเช่นอัญมณี, เครื่องแต่งกาย, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตลาดออนไลน์จึงเป็นช่องทางใหม่ให้กับผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการขายสินค้า การสัมมนาจะเน้นให้เห็นถึงช่องทางในการขายสินค้า, ระบบชำระเงิน, กลยุทธ์ขายสินค้าในต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต, การวิเคราะห์สินค้าและประเด็นที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์

 1. บริการวิชาการให้กับผู้สนใจซึ่งเนื้อหาของการบรรยายหาฟังได้ยาก
 2. เพื่อให้รู้จัก แนวคิด ของ โมเดลทางธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต
 3. เชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้อินเทอร์เน็ตให้กับสังคมไทย

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา

 • กลุ่มผู้สนใจที่ธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการหาช่องทางขายสินค้าในตลาดโลก

วิทยากร

 • นักวิชาการ ม.ศรีปทุม
 • ตัวแทนจาก eBay
 • ทีมงาน Thaiventure.com

กำหนดการ

12.00 – 13.00 ลงทะเบียน

13.10 – 13.15 ท่านอธิการบดี หรือ ผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา

13.15- 13.40 วิเคราะห์ตลาด อีคอมเมิร์ซในตลาดโลกและตลาดไทย (นักวิชาการ ม.ศรีปทุม)

13.40 – 14.30 การขายของบน eBay สำหรับ ผู้ประกอบการไทย วิทยากร คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

14.30 – 14.50 พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 – 15.30 eBay education หลักสูตรและองค์ความรู้อีเบย์ วิทยากร ชีพธรรม คำวิเศษณ์

15.30 – 16.00 ตอบคำถาม และ จับรางวัล

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •