ใช้คอนเทนต์(เนื้อหา,ภาพ,เสียง) บนอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องได้อย่างไร? ถ้าอยากรู้เชิญฟัง “โอกาสของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00- 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร SM TOWER ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (ตรงข้ามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า)

วิทยากร โดย

 • คุณพิชัย พืชมงคล กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฏหมายธรรมนิติ และประธานเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย
 • พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • คณาจารย์จาก คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
 • คุณสฤณี อาชวานันทกุล บรรณาธิการเว็บไซค์ โอเพ่นออนไลน์

กำหนดการเสวนา
13.00-13.30 ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
13.30-13.45 พิธีเปิด (ผู้บริหารจาก ม.ศรีปทุม)
13.45- 14.10 บทบาทของ Creative Commons ต่อเสรีภาพอินเทอร์เน็ต
คุณพิชัย พืชมงคล กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฏหมายธรรมนิติ และประธานเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเทศไทย
14.10- 14.35 กระแส Creative Commons ต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
คณาจารย์ จาก คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
14.35 – 15.00 Creative Commons ต่อ ลิขสิทธิ์บนเว็บไซค์ไทย
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.40 กรณีศึกษาของ Creative Commons ต่ออุตสาหกรรมธุรกิจ
คุณสฤณี อาชวานันทกุล บรรณาธิการเว็บไซค์ โอเพ่นออนไลน์
15.40-16.15 เสวนา กับวิทยารับเชิญทุกท่านและ ตอบปัญหา

*** หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมฟัง โปรดแจ้งรายชื่อเพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 มือถือ 086369 9612, 0892232423 โทร. 02 5791111 ต่อ 1185
Download ใบสม้คร กรุณาส่งแฟกซ์มาได้ที่เบอร์ 025794666
ลงทะเบียนออนไลน์

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •