ประโยชน์ 6 ข้อของเทคโนโลยี Cloud

ในยุคที่ Digital, Social และ Mobile กลายเป็นเทคโนโลยีหลักในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ เทคโนโลยี Cloud จึงมีความสำคัญมากขึ้น เพราะ Cloud ช่วยให้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานและจัดการกับ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้สะดวก นอกจากนี้ Cloud ยังมีประโยชน์อีกหลายข้อดังนี้

1. Cloud ช่วยให้ผู้บริหารช่วงชิงความเหนือกว่าทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น องค์กรสามารถค้นหาโอกาสทางธุรกิจ พัฒนานวัตกรรม สินค้า หรือบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยั่งยืน สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว มีความคล่องตัว รวมทั้งบริหารการเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Cloud ช่วยให้ใช้ประโยชน์จาก Big Data โดยการวิเคราห์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อเข้าใจถึง Insight ของลูกค้าได้ ดังเช่น RadioShack ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยี ที่นำโซลูชั่น Cloud มาใช้กำหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเทรนด์ของผู้ซื้อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IBM Smarter Commerce Helps RadioShack Deliver Customer Value and Drive Sales

3. Cloud ช่วยสนับสนุนให้พนักงานทำงานและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน (Collaboration) เนื่องจาก Cloud ช่วยให้มีการเชื่อมโยงกันตลอดเวลา ทุกสถานที่ และทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน มากน้อยเท่าไรก็สามารถทำงานร่วมกันได้ แชร์ไฟล์หรือเอกสารต่างๆ ปรึกษากัน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ได้ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้คุณค่าและตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายมากขึ้น มีกรณีศึกษาของระบบสุขภาพในอเมริกาใต้ที่นำโซลูชั่นการถ่ายภาพและการสื่อสารทางการแพทย์ไปใช้ในศูนย์สุขภาพในพื้นที่ชนบท โซลูชั่นนี้ทำงานบน Private Cloud มีพื้นที่เก็บข้อมูล 90 TB ซึ่งช่วยให้การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในชนบทมีมาตรฐานสูงขึ้น เพราะแพทย์ในโรงพยาบาลในตัวเมืองสามารถเข้าถึงภาพถ่ายของคนไข้ในชนบทและให้การวินิจฉัยรวมถึงการรักษาได้ ช่วยลดต้นทุนด้านสาธารณสุขโดยรวมลงได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ A healthcare system in South America deploys a private cloud

Global Pediatrics Infographic

4. Cloud ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น (Scalability) ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติในช่วงที่ลูกค้าเยอะหรือมีกิจกรรมมากได้สะดวก โดยที่ผู้บริหารองค์กรไม่ต้องคาดเดาปริมาณงานเอาเองเหมือนแต่ก่อน

5. Cloud ช่วยให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ องค์กรที่เลือกใช้บริการบนเทคโนโลยี Cloud สามารถประหยัดเงินลงทุนในด้านอุปกรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐาน การดูแลบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ ต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ การอัพเกรด และอื่นๆ ผู้บริหารจึงสามารถให้ความสนใจกับเรื่องกลยุทธ์และการบริหารงานในด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น มีกรณีศึกษาของบริษัท PassportScan ซึ่งให้บริการระบบเช็คอินโรงแรมด้วยการสแกนพาสปอร์ตของแขกที่เข้าพัก สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่ ทางบริษัทมีแอพพลิเคชั่นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโรงแรมเอง แต่กับโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่มีงบประมาณมากพอสำหรับติดตั้งและดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง PassportScan จึงได้นำโซลูชั่น Cloud ชื่อ Galaxy Hotel มาให้บริการเก็บข้อมูลการเข้าและออกของแขก โดยคิดค่าบริการแบบต่อหัว ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าติดตั้งแอพพลิเคชั่น ค่าบำรุงรักษาและอัพเกรดฐานข้อมูล รวมถึงค่าให้บริการทางเทคนิคถึงสถานที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PassportScan Ltd. attracts new business through the IBM Cloud

6. Cloud ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจ ทำให้องค์กรสบายใจว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัย มีการสำรองข้อมูลล่าสุดให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถดำเนินธุรกิจหรือการทำงานได้โดยไม่สะดุดหยุดชะงัก มีกรณีศึกษาของ Fullerton India ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในอินเดีย มีสาขาใน 300 เมือง ครอบคลุมมากกว่า 12,500 หมู่บ้าน มีลูกค้าเกือบหนึ่งล้านราย ถ้าระบบล่มก็จะส่งผลต่อการสูญเสียทางการเงิน และยิ่งไปกว่านั้นคือชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้า Fullerton India จึงได้นำระบบ Cloud มาใช้ โดยใช้โซลูชั่น Disaster Recovery ซึ่งอยู่ในศูนย์ข้อมูลของ IBM ที่บังกาลอร์ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ระบบหลักล่ม จะมีการสับเปลี่ยนไปใช้ระบบที่อยู่ในไซต์อื่นภายในเวลาไม่นาน ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดกับธุรกิจได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Fullerton India Adopts IBM Cloud to Ensure Uninterrupted Business Operations

Disaster Recovery Map

ลองดูกรณีศึกษาว่า IBM ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud ร่วมกับ Mobile อย่างไรได้ที่คลิปนี้ครับ

โดยสรุปแล้ว ผมเชื่อว่าระบบ Cloud จะมีความสำคัญต่อธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น Cloud จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบคู่แข่งอย่างยั่งยืน

บทความนี้เป็น Advertorial

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

,