Tag Archives | อิสรภาพทางการเงิน

หนังสือพ่อรวยสอนลูกที่จุดกระแสแนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงิน

อย่าให้เงินเป็นเป้าหมายหลักของชีวิต อย่ายึดติดกับความมั่งคั่งจนสูญเสียความสุข

ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่เคยอ่านหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” มักจะได้รับแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะมี “อิสรภาพทางการเงิน” ให้ได้ ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องทำงานเพื่อเงิน การไปถึงจุดที่เรามีอิสรภาพทางการเงินนั้นมีทางไปได้หลายเส้นทาง แต่ที่ผมว่าน่าห่วงคือคนที่เลือกเส้นทางผิด ยอมทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วไม่มีความสุข เพียงเพื่อหวังความสุขของการไม่ต้องทำสิ่งนั้นอีกในอนาคต (more…)

Continue Reading