Tag Archives | google docs

Google Form

ใช้ Google สร้างแบบฟอร์มสำหรับงานสำรวจวิจัยได้ง่ายๆ

สมัยเด็กๆ (ตอนเรียนปริญญาตรี) ผมมักจะได้รับการติดต่อจากนักศึกษาปริญญาโทให้ช่วยทำโปรแกรมแบบสอบถามหรือ Questionaire ให้ โดยโปรแกรมนี้อยู่บนเว็บไซต์ที่เปิดให้คนอื่นเข้ามาช่วยตอบแบบสอบถามได้ ข้อมูลที่เก็บจะอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานกับโปรแกรม SPSS เพื่อประมวลผลได้ง่าย (more…)

Continue Reading