Tag Archives | passive income

Thumbnail Passive Income

ทรัพย์สินแบบไหนที่สร้าง Passive Income

จากบล็อกแชร์ประสบการณ์มี Passive Income เดือนละ 1 หมื่นบาทเมื่อตอนอายุ 30 ปี มีคนมาคอมเมนต์ได้น่าสนใจว่างานลิขสิทธิ์อย่างการเขียนหนังสือขายก็ถือว่าเป็น Passive Income เหมือนกัน คำถามคือหนังสือทุกประเภทเป็น Passive Income หมดเลยหรือเปล่า? (more…)

Continue Reading
Money Machine

แชร์ประสบการณ์มี Passive Income เดือนละ 1 หมื่นบาทเมื่อตอนอายุ 30 ปี

จากบล็อกตอนที่แล้ว ผมทิ้งท้ายไว้ว่าผมมีเป้าหมายทางการเงินอีกอย่าง ขอเฉลยในบล็อกนี้เลยว่าเป้าหมายที่ว่านั้นก็คือการมี Passive Income หรือรายได้ที่ได้มาโดยที่ผมไม่ต้องทำงานเองก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆ ซึ่งผมเคยทำได้เดือนละ 1 หมื่นบาทเมื่อตอนอายุ 30 ปี (more…)

Continue Reading