Tag Archives | pttgc

Thumbnail คราบน้ำมันบนอ่าวพร้าว

ตีโจทย์การตลาด ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร PTTGC คุณจะทำอย่างไร?

สมมุติว่าคุณเป็นผู้บริหาร PTTGC และกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ของบริษัท คือท่อส่งน้ำมันรั่วกลางทะเล ส่งผลให้น้ำมันกระจายออกมาจนสร้างความเสียหายให้กับหาดทรายแสนสวยของเกาะเสม็ดซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวในความทรงจำของประชาชนจำนวนมาก คุณจะสื่อสารกับประชาชนโดยอาศัยเครื่องมือการตลาดออนไลน์อย่างไร? (more…)

Continue Reading