Tag Archives | semantic

การกำหนดโครงสร้างหน้าเว็บโดยใช้แท็กของ HTML 5

HTML 5 มีไว้เพื่อใคร?

ช่วงนี้มีข่าวเรื่อง HTML 5 ออกมาให้นักพัฒนาเว็บได้ติดตามกัน มีแท็กใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายแท็ก จนหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าแท็กพวกนี้มันจะมีไปทำไมเนี่ย? จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติเลยครับ (more…)

Continue Reading