Tag Archives | switching cost

Switching Cost ต้นทุนในการชิ่ง…บนโลกธุรกิจออนไลน์

Switching Cost คือต้นทุนที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าขาประจำ ถ้าลูกค้าคนนั้นชิ่งหนีจากการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ค้ารายเดิม แล้วเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการของผู้ค้ารายอื่นแทน (more…)

Continue Reading